Overview

Trung tâm Dịch vụ gia công phần mềm của GCT hiện đang là đơn vị chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ gia công phần mềm và BPO toàn diện, hiệu quả và đa dạng thị trường trong và ngoài nước.

Challenge

Results