Overview

Dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực xây dựng, vận hành, quản trị các hệ thống CNTT được GCT triển khai với đội ngũ nhân sự đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm phù hợp và đáp ứng nhanh với yêu cầu khác nhau của công việc.

Challenge

Results