dich_vu_truc_tuyen_1920x1080
Dịch vụ trực tuyến
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ nhằm mở rộng thị phần, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời quảng bá thông tin doanh nghiệp khách hàng trên các dịch vụ mạng xã hội lớn như Google, Facebook, Tiktok...
gia_cong_phan_mem2_1920x1080
Sản phẩm doanh nghiệp
Hiện tại GCT đang phát triển và cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ phần mềm với tính chất nghiệp vụ chuyên biệt, hiệu quả và chất lượng cao dành cho các Tổ chức - Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
ha_tang_doanh_nghiep_1920x1080
Hạ tầng doanh nghiệp
Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT là điều rất cần thiết cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng đối tác: Tư vấn, triển khai và nâng cấp hạ tầng CNTT để giúp nâng cao hiệu quả lao động và tăng trưởng kinh doanh.
cung_ung_nguon_luc2_1920x1080
Cung ứng nguồn lực
Dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực xây dựng, vận hành, quản trị các hệ thống CNTT được GCT triển khai với đội ngũ nhân sự đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm phù hợp và đáp ứng nhanh với yêu cầu khác nhau của công việc.
gia_cong_phan_mem3_1920x1080
Gia công phần mềm
Trung tâm Dịch vụ gia công phần mềm của GCT hiện đang là đơn vị chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ gia công phần mềm và BPO toàn diện, hiệu quả và đa dạng thị trường trong và ngoài nước.
giai_phap_1920x1080
Tư vấn giải pháp
Đội ngũ các chuyên gia CNTT của chúng tôi sẽ đồng hành cùng với khách hàng để chuẩn bị các kế hoạch về định hướng chiến lược phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin dành cho Tổ chức - Doanh nghiệp.